SMUKKE LANDSKABER

De smukke landskaber er et trækplaster for bosætning og det gode liv. Vi vil bo med smukke omgivelser, ren luft, rent grundvand og ren natur, og det er "Grøn Velfærd". Velfærd er ikke alene social service og normeringer i vores institutioner. Vi vil vedvarende og med lange tidshorisonter arbejde på at gøre vort landskab mere oplevelsesrigt og kendt.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Arbejde for at landskabet i højere grad
  kan anvendes mulitifunktionelt.

 • Formulere en overordnet holdning til
  landskab og natur.

 • Arbejde strategisk med udpegninger til
  skovrejsning og naturgenopretning med
  henblik på at beskytte udsigter.

 • Foretage målrettede opkøb af jord til
  naturgenopretning, skovrejsning eller
  vådområder.

 • Pleje de smukke landskaber i ambitiøse
  samskabelsesprojekter.

 • Friholde de smukke solnedgange og
  udsigtskiler for større tekniske anlæg,
  eksempelvis skal der ikke opstilles
  havvindmøller inden for 16 km fra bade-
  vandsstrandene i Jammerbugten.

 • Foretage en temarevision af retningslinjer
  for det åbne land med udgangspunkt i
  metoden udviklet i projektet "Fremtidens
  landskaber".