UDFORDRE LOVE OG REGLER

Jammerbugt Kommune vil have frihed til at prioritere forskelligt, så vi kan finde de bedste løsninger for den enkelte borger og virksomhed. Når vi kan se, at det påvirker vores rammevilkår og giver ulig konkurrence i forhold til omverdenen, vil vi udfordre de regler og den sektoropdeling, der er opbygget gennem mange årtier.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Arbejde med muligheder og frihedsgrader
  for erhverv og landmænd, frem for forbud
  og kategorisering.

 • Have frihed til at arbejde på tværs om at
  skabe den bedste indgang til den offent-
  lige service med én indgang for erhvervs-
  livet – både for byerhverv og landbrug.
  Deltage i frikommuneforsøg - særligt
  inden for beskæftigelse og integration.

 • Arbejde med de 17 verdensmål.
  Udfordre regler om klitfredning ved
  landingspladserne i Slettestrand og
  Thorupstrand.

 • Udfordre regler om anvendelse af tomme
  bygninger i erhvervsområder, så anven-
  delsesmulighederne kan tilpasses de
  lokale forhold.

 • Afsøge muligheder for sammen med
  andre myndigheder og fonde at betale for
  renholdelse og brug af naturområder.