Dialog

Processen med ændring af helhedsplanen begyndte med to borgermøder på hhv. Brovst og Pandrup Skole, hvor ca. 150 deltagere drøftede nye indsatser og handlinger, som Helhedsplan17 skal skabe rammer for. Det blev debatteret, hvordan vi bedst indretter og tilpasser strukturer, så ressourcer udnyttes bedst muligt.

I idéfasen fra marts til april 2017 er modtaget en lang række ideer med forslag til indhold af Helhedsplan17. De enkelte ideerne til ændringsforslag til helhedsplanen er undersøgt og kommenteret i en hvidbog, se nedenfor, hvor ændringer i forhold til Helhedsplan13 også er beskrevet. Mange af ændringerne fremgår også af afsnittet om miljørapport.

Hvidbog17.pdf (669.3 KB)

I høringsfasen er der tilsvarende modtaget en del høringssvar med bemærkninger og indsigelser. 

hvidbog_hhp17hoeringssvar.pdf (1 MB)