FORBEDRING AF RAMMEVILKÅR

BEDRE ADGANG TIL ARBEJDE OG UDDANNELSE I AALBORG

En god fremkommelighed på vejnettet er forudsætningen for at vi klarer os godt i forhold til bosætning, uddannelse, sundhed, turisme og erhvervsudvikling. Adgangen til Aalborg, lufthavnen og motorvejsnettet er vigtig for os alle.

TRANSPORT MED GOD SAMVITTIGHED

Vi vil være klimakommune og deltage i Compact of Mayors, hvor vi arbejder med grøn firmaprofil. Vi er en geografisk stor kommune, de fleste kører meget og er meget afhængige af egne biler. Transport berører både ungeindsatsen, en ældre befolkning samt behovet for prioriteringer inden for byudvikling og infrastruktur.

GOD DIGITAL INFRASTRUKTUR

Gode bredbåndsforbindelser og et stærkt mobilt netværk er forudsætningen for, at vi kan kommunikere og deltage i samfundsudviklingen på lige fod med andre.

TRYGHED I FORHOLD TIL VELFÆRD

God adgang til sundheds- og velfærdsydelser er vigtigt af hensyn til borgeres tryghed og sikkerhed. Det er særligt vigtigt, når vi i de kommende år har en større andel borgere, der er over 80 år.

UDFORDRE LOVE OG REGLER

Jammerbugt Kommune vil have frihed til at prioritere forskelligt, så vi kan finde de bedste løsninger for den enkelte borger og virksomhed. Når vi kan se, at det påvirker vores rammevilkår og giver ulig konkurrence i forhold til omverdenen, vil vi udfordre de regler og den sektoropdeling, der er opbygget gennem mange årtier.

SKRÆDDERSYET PLANLÆGNING

Ved at kombinere tydelige strategier med lokalt ejerskab kan vi matche omverdenen, være tilpasningsdygtige og finde bæredygtige løsninger, der er unikke for vores sted. Vi vil udnytte de muligheder planloven giver for differentieret udvikling.

LIV I HAV OG FJORD

Badesikkerhed, skånsomt og bæredygtigt fiskeri i Jammerbugten og i Limfjorden er udtryk for det langsigtede grønne helhedssyn, der skal være til glæde for de kommende generationer.

KLIMAUDFORDRING

I de kommende år vil vi være udfordrede på vor naturgeografi og energiforsyning. Det stiller krav til, at vi prioriterer og forebygger i tide. Klimainvesteringer er vigtige på langt sigt, og de skaber lokale arbejdspladser. Vi ønsker en vækst i produktionen af alternativ energi.

NATURRESSOURCER

En rig natur med et alsidigt plante- og dyreliv giver spændende naturområder og gode oplevelser for befolkningen. Vi tager vort ansvar alvorligt og vil fortsat også beskytte opmærksomhedsarterne hedepletvinge, vårkobjælde og strandtudsen.