AKTIV SAMMEN MED ANDRE

Byrum, mødesteder, idrætsfaciliteter og naturområder kan alle benyttes som arena for bevægelse og socialt samvær. Vi skal lette adgangen til at være fysisk aktiv i og tæt ved hjemmet.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Tænke natur- og kulturformidling på tværs
  af generationer, så unge og ældre helt
  lokalt kan finde nye samværsformer og
  roller.

 • Arbejde for at skabe mere tilgængelig
  natur i byen, så adgang til friluftsoplevel-
  ser i hverdagen er god.

 • Bevare de mange stier og småveje, der
  forbinder by, udsigtspunkter, udflugtsste-
  der og værdifuld natur, og understøtter
  samspillet med andre byer.

 • Give bedre muligheder for at offentlige
  arealer som rastepladser, infosteder,
  p-pladser, torve mv. kan være knudepunk-
  ter for borgernes aktive og sunde friluftsliv.

 • Samskabe om at etablere nye "frilufts-por-
  taler" for friluftslivet, som Gateway i Hune
  og Trailhead-Slettestrand.

 • Samarbejde om at åbne idrætshaller og
  fritidsfaciliteter for flere brugere - ved en
  mere fleksibel åbningstid og benyttelse.

 • Stille offentlige arealer og ledige lokaler
  til rådighed for netværk, fællesskaber og
  frivillige.

 • Sætte fokus på bevægelse i kommunalt
  støttede tilbud.

 • Facilitere foreningsudvikling, fornyelse af
  idrætsanlæg og fritidsfaciliteter, så idræts-
  faciliteter er i god stand og "up to date".

 • Samarbejde om at udvikle sundhedsidræt,
  så flere foreninger kommer med, og
  tilbuddet spredes geografisk.

 • Udpege knudepunkter for friluftsliv, sund-
  hed og turisme, hvor bevægelse, sociale
  mødesteder og arbejdende værksteder
  kan kombineres.