LEVENDE HANDELS- OG SERVICEBYER

Spændende handelsbyer med liv på torve og i handelsgaderne skal føre til at flere handler lokalt. Øget gensidigt produktkendskab og samarbejde på tværs mellem handelsbyerne skal øge omsætningen.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Koordinere et tættere samarbejde på
  tværs af alle handelsbyer omkring by
  nights, koncerter og andre events.

 • Sikre forretningsdrivende sparring og
  inspiration til forretningsudvikling.

 • Planlægge for at samle detailhandel,
  byerhverv, kultur og boliger centralt - også
  i samme bygninger - og give mulighed for
  at bygge højere og tættere.

 • Revidere retningslinjer for fremtidens
  detailhandel, så regler for handelsvirk-
  somheder er tydelige i både center-, bolig
  og erhvervsområder.

 • Eksperimentere med butiksfællesskaber,
  udstillingsvinduer for webshops, arbejds-
  fællesskaber og boformer i samskabel-
  sesprocesser.

 • Revidere center- og butiksafgrænsninger
  i vejkantsbyer (Biersted, Halvrimmen
  og Saltum), så det er lettere at etablere
  mindre butikker og erhverv langs de over-
  ordnede veje.

 • Bevare og støtte op om handel i de små
  byer ved at facilitere samarbejder, hvor
  socialøkonomi og cirkulær økonomi
  understøtter den lokale handel og service.