KOMPETENCELØFT

Vi vil også opkvalificere og uddanne borgere i vores virksomheder og i den kommunale organisation, så de kan bestride de jobs, der er efterspørgsel efter.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Gennemføre kompetenceudvikling for turi-
  sterhvervet og detailhandlen vedr. service
  og forretningsudvikling.

 • Udvikle Nordjyllands Turismeakademi,
  hvor ansatte i turismesektoren og ledige
  opkvalificeres med fokus på natur, ople-
  velser og gastronomi.

 • Kommunikere med de små virksomheder
  om, hvordan de kan udvikle deres sam-
  arbejdsrelationer og kompetencer, så de i
  højere grad kan deltage i større udbud.

 • Have et særligt fokus på sammen med
  andre aktører at give indvandrere og
  flygtninge gode forudsætninger for kom-
  petenceløft, så de kan fastholde deres
  tilknytning til arbejdsmarkedet.