16 - Boligområde, Vadumvej, Nørhalne

Redegørelse

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne, idet at max. bebyggelsesprocent i kommuneplanrammen 29.B3 Boligområde øst for Vadumvej er 30 og skal forøges, da lokalplanen 29-004 giver lov til 40 % i forbindelse med tæt-lav bebyggelse.

Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.

PDF

Boligområde, Vadumvej, Nørhalne

Nye rammer, der udlægges ved tillæggets vedtagelse:

29.B3 - Boligområde øst for Vadumvej

Rammer, der aflyses ved tilllæggets vedtagelse:

29.B3 - Boligområde øst for Vadumvej