10 - Boligområde ved Saltum

Redegørelse

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne, idet at max. antal etager i kommuneplanrammen 24.B1 Saltum Vest er 1 1/2 og skal forøges, da lokalplanen 24-007 giver lov til 2 etager.

Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.

Kommuneplantillægget omfatter det samme område som lokalplanen.

PDF

Boligområde ved Saltum

Nye rammer, der udlægges ved tillæggets vedtagelse:

24.B1 - Saltum vest
24.B3 - Boligformål ved Vestergaardsvej

Rammer, der aflyses ved tilllæggets vedtagelse:

24.B1 - Saltum Vest