9 - Antennemast med højde op til 42 m

Redegørelse

Tillægget er en konsekvens af, at der skal udarbejdes ny lokalplan for et sommerhusområde Kryle Klit, Hune. Samtidig er kommuneplantillægget udtryk for et ønske om at justere kommuneplanramme 19.S2 – Blokhus Nord, sådan at der tillades opførelse af en enkelt antennemast med højde på 42 m.

Lokalplanen udarbejdes, da det er ønsket at forny plangrundlaget, og dermed åbne muligheden for at imødekomme et ønske fra en teleoperatør/mobiludbyder om opstilling af en 42m høj mobilantennemast på ejendommen 34c Hune By, Hune, beliggende Højmarksvej 13, Kryle Klit, 9492 Blokhus.

Kommuneplantillægget omhandler ændring af højde grænse i kommuneplanramme 19.S2 og dermed åbner op for at der tillades etablering af antennemast indenfor rammeområdet.

Jf. Helhedsplan 17 er matr.nr. 34c Hune By, Hune er beliggende i ramme 19.S2 og er udlagt til sommerhusområde og kan anvendes som grønt fællesareal i tilknytning til sommerhusområdet. Ejendommen er bebyggede med enfamilieshus (parcelhus) og dertil hørende mindre bebyggelse.

PDF

Antennemast med højde op til 42 m

Nye rammer, der udlægges ved tillæggets vedtagelse:

19.S2 - Blokhus Nord

Rammer, der aflyses ved tilllæggets vedtagelse:

19.S2 (Tillæg nr. 2) - Blokhus Nord