7 - Erhvervsområde ved Ny Aabyvej

Redegørelse

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med de gældende kommuneplanrammer i forhold til miljøklasser for erhverv.

Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.

Kommuneplantillægget medfører, at rammeområderne 27.E5, 27.E og 27.E6 tilpasses geografisk, så de ikke dækker lokalplanområdet. Samtidig aflyses rammeområde 27.E9 i sin helhed og erstattes af et nyt rammeområde 27.E9, der sikrer overensstemmelse med lokalplan 27-028.

Tillægget offentliggøres samtidig med lokalplanen og med samme indsigelsesfrist.

PDF

Erhvervsområde ved Ny Aabyvej