31 - Boligområde, Tranum Strand

Redegørelse

Kommuneplantillægget er en ændring af rammeområde 13.E1, Tranum Strand. Kommuneplantillægget sikrer overensstemmelse mellem kommuneplanen, Helhedsplan17 og Lokalplan 13-004.

Rammeområdet er ca. 1.3 ha stort, og det ligger ved Strandvejen ved Tranum Strand. Rammeområdet er beliggende i byzone, og vil fortsat være beliggende i byzone.

Rammeområde 13.E1 er udlagt til erhvervsområde. Med dette kommuneplantillæg ændres anvendelsen af rammeområdet til boligområde, idet tidligere rammeområde 13.E1 ikke er relevant i forhold til den faktiske anvendelse af rammeområdet. Årsagen til, at området er beliggende i et rammeområderåde til erhverv er, at bebyggelsen i området har fungeret som hotel med hotelpligt, og derfor var anvendelsen til erhverv relevant. Nu ønskes hotelpligten ophævet, og det er ønsket, at de enkelte lejligheder i området skal have status som helårsboliger. Med hensyn til områdets anvendelse fastlægges, at området kan anvendes til helårsboliger i byzone, og der kan indenfor området opføres helårsbebyggelse.

Nye rammer, der udlægges ved tillæggets vedtagelse:

13.B7 - Tranum Strand

Rammer, der aflyses ved tilllæggets vedtagelse:

13.E1 - Tranum Strand