loading image
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:
 • Status

  Vedtaget

 • Plannummer

  08.BE4

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Rammen omfatter område langs Slettestrandvej. Området må anvendes til boligformål og erhverv i mindre udstrækning - herunder butikker.

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Erhvervsområde, Butikker

Slettestrand - Redningsvejen

Generelle rammer Link