26 - Blandet bolig og erhverv, Slettestrandvej, Slettestrand

Redegørelse

Kommuneplantillægget vedrører ændring af den eksisterende ramme 08.BE4 i Slettestrand. Rammens geometri forbliver uændret men der sker ændringer i forhold til etageantal og bebyggelsesprocent. Etageantallet øges fra 1½ etage til 2 etager, mens bebyggelsesprocenten øges til 50.

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan for området – Lokalplan 08-006 for blandet bolig og erhverv, Slettestrandvej, Slettestrand.

Kommuneplantillægget samt Lokalplan 01-002 muliggør etablering af blandet bolig og erhverv inden for lokalplanområdet. Kommuneplantillægget sikrer, at der er overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.

Vejadgangen til området sker fra Slettestrandvej.

PDF

Blandet bolig og erhverv, Slettestrand

Nye rammer, der udlægges ved tillæggets vedtagelse:

08.BE4 - Slettestrand - Redningsvejen

Rammer, der aflyses ved tilllæggets vedtagelse:

08.BE4 - Slettestrand - Redningsvejen