20 - Sendeanlæg til mobiltelefoni

Redegørelse

Tillægget er en konsekvens af, at der skal udarbejdes nye lokalplan for et erhvervsområde Drøvten, Gjøl. Samtidig er kommuneplantillægget udtryk for et ønske om at justere anvendelse- og bebyggelsesregulerende bestemmelser, som vedrører kommuneplanramme 20.E1.

Lokalplanen udarbejdes, da det er ønsket at forny plangrundlaget, og dermed åbne muligheden for at imødekomme et ønske fra en teleoperatør/mobiludbyder om opstilling af en 48m høj mobilantennemast på ejendommen 1iz Gjøl By, Gjøl.

Kommuneplantillægget omhandler ændring af afgrænsning for del af kommuneplanramme 20.E1 og dermed udlæg af et nyt rammeområde 20.T3 til teknisk anlæg.

Jf. Helhedsplan 17 er matr.nr. 1iz Gjøl By, Gjøl er beliggende i ramme 20.E1 og anvendes til erhverv for lettere differentierede erhvervstyper, såsom lettere industri-, håndværks- og lager-/transportvirksomheder.

Med Kommuneplantillæg overføres del af matr.nr. 1iz Gjøl By, Gjøl fra rammeområde 20.E1 til det ny rammeområde 20.T3, og dermed ændres mat. nr. 1iz Gjøl By, Gjøl til teknisk anlæg.

PDF

Sendeanlæg til mobiltelefoni

Nye rammer, der udlægges ved tillæggets vedtagelse:

20.E1 - Drøvten
20.T3 - Drøvten

Rammer, der aflyses ved tilllæggets vedtagelse:

20.E1 - Drøvten