14 - Boligområde ved Hovensvej

Redegørelse

Lokalplan 27-025 er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne. Kommuneplanramme 27.B6 udvides til også at dække hele Lokalplan 27-025. Dvs. at rammerne 27.B2, 27.R6 og 27.O1 herefter kommer til at ligge uden for lokalplanområdet.

Med den nye ramme er der mulighed for at ved tæt-lav bebyggelse kan bebyggelsesprocenten udvides til 40 % og der kan bygges op til 2 etager.

Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.

PDF

Boligområde ved Hovensvej