Definitioner vedr. skovrejsning

Miljøvenlig skovdrift er traditionel skovdrift med en minimal anvendelse af gødning og sprøjtemidler.

Naturnær skovdrift er en dyrkningsform, hvor målet er, at skoven skal forynge sig selv.Den næste generation af træer kommer af frø fra skovens egne træer. Ved naturnær skovdrift bliver der efterladt udgåede træer og dødt ved for at skabe levesteder for svampe, insekter og dyr. Der bliver ikke gravet grøfter af hensyn til dyr og planter, der lever i skovens enge og moser.

 


"Etablering af skov"

"Tilskud til privat skovrejsning"

Planloven

Skovloven

Jordressourcebekendtgørelsen

Interne links


Eksterne links

Politik for Natur og miljø