Ændringer i retningslinjer

I forbindelse med revisionen af Helhedsplanen er der foretaget rettelser i planens retningslinjer:

Byer og byudvikling:

 • Ændringer i planloven har afstedkommet rettelser i 1.1, 1.3 og 1.11

Detailhandel:

 • Ændringer i planloven har afstedkommet rettelser i de fleste retningslinjer i dette kapitel.
  Grænser for bymidte mv. i Pandrup er ændret

Trafikanlæg:

 • Arealreservationer til veje er ændrede ved Saltum, Brovst og Blokhus bl.a. på baggrund af rapport, Omfartsvej ved Brovst"

Tekniske anlæg, virksomhed og VVM:

 • Nye tekster om vindmølleparker jf. den planlægning og sagsbehandling, der er afsluttet
 • VVM tekster opdateret i forhold til ny lovgivning
 • Nye bestemmelser om antenner jf. BRN samarbejdet

Fritidsformål:

 • Der er udarbejdet nye turistpolitiske overvejelser
 • Foretaget konsekvensrettelser i forhold til sager og nye områdeudpegninger
 • Under fritidshavne er Masterplan Limfjorden tilføjet

Naturbeskyttelse, kulturhistorie, jordbrug, landskab og geologi:

 • Naturstrategi er indarbejdet.
 • Bestemmelse om indvinding af hvidt sand, jf. Naturstyrelsen.
 • Redaktionelle ændringer og henvisning til at der udarbejdes særlig temarevision herom i næste planperiode.

Skovrejsning:

 • Udlæg af ny skov ved Pandrup.

Landzonepraksis:

 • Ændringer i planloven har afstedkommet rettelser i de fleste retningslinjer i dette kapitel.

Hvidbog17.pdf (669.3 KB)