Ændringer i rammer

Ændringer foretaget i rammer for fremtidig lokalplanlægning ved revision af Helhedsplanen i 2017 er: 

  • Der er arbejdet med at konsekvensrette mange beslutninger og afgørelser for den sidste planperiode.
  • Samlet set sker der en netto udvidelse af udlæg til boliger på 26 ha. Den største udvidelse sker omkring Aabybro.
  • I byerne Arentsminde, Birkelse og Kaas er der sammenlagt taget ca. 9 ha ud, som efter vedtagelse ligger som landbrugsjord igen.
  • I forhold til erhverv er der en netto reduktion på ca. 12 ha i byerne Saltum og Arentsminde.
  • Der er foretaget en nettoreduktion på ca. 60 ha i udlæg til rekreative områder. Den store reduktion skyldes, at et stort areal ved Aaby Skoven nu er udlagt til boligformål.
  • Udover disse arealudlæg er der lavet større ændring af rammebestemmelser i ramme 19.R2 Fårup Sommerland, hvor bebyggelsens maksimale højde ændres fra 8,5 meter til 40 meter. Og miljøklassen ændres fra 1-5 til miljøklasse 7. Disse ændringer har betydning for bestemmelser bl.a. omkring støj.
  • Område 27.C2 – Aabybro Centeret er ændret i forhold til muligheden for at bygge højt. Det er nu muligt at bygge op til 7 etager mod tidligere to etager.
  • Derudover er der foretaget mindre rettelser som følge af ændringer i Planloven samt uhensigtsmæssighed

Hvidbog17.pdf (669.3 KB)