Ændringer i politikker

Oversigt over ændringer af helhedsplanens del med strukturer og politikker ved revision i 2017:

På baggrund af den nye vision og en ny måde at se Jammerbugt Kommune på, er strukturdelen ændret væsentligt. 

Den tidligere opdeling i politikområderne var: Dagtilbud, Undervisning og fritid, Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats, Kultur og fritid, Landdistriktsudvikling, Arbejdsmarked, Socialområdet, Sundhed, Natur og Miljø, Infrastruktur og beredskab, Forsyning, Erhverv og turisme, Administrativ og Politisk organisation, Kommunale ejendomme, Plan og byg, Byroller og Kommunen som arbejdsplads. For hvert af disse områder var der udarbejdet visioner, mål og nogle steder servicemål - samt tilknyttet statistik, redegørelse og handlinger. Hele denne sektoropdeling er udgået til fordel for en ny meget mere tværgående opdeling i de fem indsatsområder med afsæt i den nye vision:

  • Attraktiv bosætningskommune
  • Mere i gang i erhverv og turisme
  • Unge får uddannelse
  • Forbedring af rammevilkår
  • Dit gode liv

De nye temaer er alle tværgående og samler de væsentligste mål og indsatser fra den tidligere meget omfangsrige strukturdel - i en ny mere helhedsorienteret politisk hovedstruktur.

Ændringerne er foretaget med baggrund i dialogprocesser i forbindelse med udarbejdelse af planstrategi og handlingskatalog. De konkrete ændringer og forslag fra borgere, foreninger og virksomheder, som er indkommet i høringsfasen er kommenteret i hvidbogen.

Hvidbog17.pdf (669.3 KB)