click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til Helhedsplan17 ved at benytte formularen nedenfor, hvor du også kan vedhæfte billede, kort og tekst. Du bedes venligst oplyse en emailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar. 

Du har også mulighed for at sende dine kommentarer til helhedsplan@jammerbugt.dk eller med posten til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro mrk. "Helhedsplan17".

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Logo
Helhedsplan17
Vær med!
Vandmiljø

Du er her: Retningslinjer Vandmiljø Lavbund

Lavbund

10.1 Lavbundsarealer

Der skal i lavbundsarealer, ved byggeri og anlæg tages højde for en evt. vandstandsstigning. 

Redegørelse

Nuværende lavbundsarealer med høj grundvandsstand, men også tidligere vådområder såsom kunstigt afvandede og drænede ådalsstrækninger, søer samt fjordarealer vil kunne udvikle sig eller genoprettes til værdifulde naturområder, hvis afvandingen ophører eller reduceres. Nogle steder vil de landskabelige, geologiske og kulturhistoriske interesser medføre, at områderne ikke kan oversvømmes, da disse interesser vægtes højere. På lavbundsarealer, hvor naturtilstanden kunstigt er ændret, skal nødvendigt byggeri og anlæg udformes på en sådan måde, at det tager hensyn til en eventuel fremtidig vandstandshævning, såfremt genopretning af området kan blive aktuel. Retningslinjen berører ikke eksisterende, lovlig virksomhed og anvendelse.