click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til Helhedsplan17 ved at benytte formularen nedenfor, hvor du også kan vedhæfte billede, kort og tekst. Du bedes venligst oplyse en emailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar. 

Du har også mulighed for at sende dine kommentarer til helhedsplan@jammerbugt.dk eller med posten til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro mrk. "Helhedsplan17".

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Logo
Helhedsplan17
Vær med!
Vandmiljø

Du er her: Retningslinjer Vandmiljø Definitioner vedr. vandmiljø

Definitioner vedr. vandmiljø

Lavbundsarealer: er områder med høj grundvandsstand eller områder, der tidligere har været vådområder, herunder kunstigt afvandede og drænede ådalsstrækninger, søer samt fjordarealer. 

Potentielle vådområder: er arealer, der kan danne grundlag for genopretning af vådområder med henblik på bl.a. at reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet.