click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til Helhedsplan17 ved at benytte formularen nedenfor, hvor du også kan vedhæfte billede, kort og tekst. Du bedes venligst oplyse en emailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar. 

Du har også mulighed for at sende dine kommentarer til helhedsplan@jammerbugt.dk eller med posten til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro mrk. "Helhedsplan17".

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Logo
Helhedsplan17
Vær med!
Trafikanlæg

Du er her: Retningslinjer Trafikanlæg Veje

Veje

3.1 Klassificering af vejnettet

Det overordnede vejnet er inddelt i statsveje og kommuneveje. Kommunevejene inddeles i fire klasser ud fra deres trafikale funktion. 

Vejdirektoratet er vejmyndighed på statsveje. Kommunen er myndighed på øvrige veje i kommunen.

Redegørelse

Det statslige vejnet i Jammerbugt Kommune består af ca. 80 km veje, som Vejdirektoratet er vejmyndighed for, og det kommunale vejnet består af ca. 1050 km veje, som Jammerbugt Kommune er vejmyndighed for.


Det kommunale vejnet opdeles i fire vejklasser efter følgende retningslinjer:


Vejklasse 1:

 • Veje med regional betydning (rutenummererede veje)

Vejklasse 2:

 • Veje der forbinder kommunens byer

 • Veje der forbinder klasse 1 veje og kommunens byer

 • Veje der forbinder klasse 1 veje og kommunens industriområder

 • Veje der forbinder klasse 1 veje og kommunens havne

 • Veje der forbinder klasse 1 veje og kommunens større strandnedkørsler

 • Veje der forbinder klasse 1 veje og kommunens større turistmål

Vejklasse 3:

 • Lokale forbindelsesveje i by og på landet, herunder større gennemgående grusveje

 • Lokale industriveje

Vejklasse 4:

 • Lokale veje i villa- og boligkvarterer

 • Mindre betydende grusveje