Logo
Helhedsplan17
Trafikanlæg

Du er her: Retningslinjer Trafikanlæg Trafiksikkerhed Definition vedr. trafiksikkerhedsrevision

Definition vedr. trafiksikkerhedsrevision

Trafiksikkerhedsrevision er en systematisk gennemgang af et vejprojekt fra et trafiksikkerhedsmæssigt synspunkt. Metoden kan anvendes ved nye anlæg, ved ombygning eller på det eksisterende vejnet og kan foretages i alle faser af et projekt. Formålet er at forebygge trafikulykker.