Logo
Helhedsplan17
Trafikanlæg

Du er her: Retningslinjer Trafikanlæg Stier

Stier

3.3 Stier

Ved administration og planlægning skal der arbejdes for at skabe sammenhæng i stinettet.

Redegørelse

Kommunen har udarbejdet en cykelstiplan, som giver overblik over eksisterende cykelstier og ønsker til nye cyklistfaciliteter.  Cykelstiplanen revideres efter behov.