Logo
Helhedsplan17
Teknisk anlæg, virksomhed og VVM

Du er her: Retningslinjer Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Solceller

Solceller

4.23 Solceller

I området udpeget på kortet kan der efter en konkret vurdering etableres et større solcelleanlæg.

Redegørelse

Det er vigtigt, at naturbeskyttelsesinteresser, kulturmiljøer, landskabelige og miljømæssige forhold tilgodeses.

Det vil være det konkrete projekt, herunder de visuelle og tekniske forhold, der vil være afgørende for, om der kan gives tilladelse til opførelse af solceller det udpegede område.