click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til Helhedsplan17 ved at benytte formularen nedenfor, hvor du også kan vedhæfte billede, kort og tekst. Du bedes venligst oplyse en emailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar. 

Du har også mulighed for at sende dine kommentarer til helhedsplan@jammerbugt.dk eller med posten til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro mrk. "Helhedsplan17".

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Logo
Helhedsplan17
Vær med!
Teknisk anlæg, virksomhed og VVM

Du er her: Retningslinjer Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Landingspladser

Landingspladser

4.24 Udbygning og planlægning af landingspladser

Udbygning af landingspladser og tilknyttet erhverv i Thorupstrand og Slettestrand skal ske på baggrund af en samlet planlægning, og med respekt for den kystnære beliggenhed

Redegørelse

I Thorupstrand ligger en af Danmarks største kystfiskerlandingspladser, hvor fiskekutterne trækkes op på stranden, og hvor fisken landes og pakkes i det nærliggende fiskepakhus. Fiskeriet fra Thorupstrand sker ud fra skånsomme og bæredygtige principper, hvor der tages hensyn til havmiljøet. Erhvervet har stor betydning for både kommunen og regionen, og det er vigtigt at erhvervet sikres rammer for fremtidig erhvervsudvikling.

I Slettestrand ligger et bådebyggeri og kystkulturcenter, som er indrettet i den gamle redningsstation, og fungerer som et aktivt center omkring restaurering, nybygning, kopibygning, vedligeholdelse, udforskning, formidling, uddannelse og sejlads med havbåde og andre bådtyper i traditionen af klinkbyggede fartøjer. Bådebyggeriet har stor, lokal betydning, og skal i høj grad tænkes sammen med fiskeriaktiviteterne i Thorupstrand. Erhvervet i Thorupstrand har stor fordel ved den nærliggende ekspertise til reparation og vedligehold af fiskerflåden. Derfor er det ligeledes vigtigt, at der sikres rammer for udvikling af erhvervet på Slettestrand.

Begge pladser er omfattet af strandbeskyttelse/klitfredning, og enhver form for planlægning skal ske i samarbejde med den statslige myndighed på området