Logo
Helhedsplan17
Naturbeskyttelse

Du er her: Retningslinjer Naturbeskyttelse Bekæmpelse af invasive arter Definition af invasive arter

Definition af invasive arter

De planter og dyr, der i dag findes i Danmark, kan deles i to grupper - hjemmehørende eller introducerede arter. De hjemmehørende arter er naturligt indvandret af sig selv. Arter, der ikke er indvandret naturligt til landet, men som bevidst er indført eller tilfældigt slæbt ind af mennesker, kaldes introducerede arter. Nogle af de introducerede arter kan volde skade, f.eks. ved at fortrænge de planter og dyr, der oprindeligt er hjemmehørende i Danmark. Disse arter er uønskede i den danske natur og kaldes invasive arter.

Eksempler på invasive plantearter: Kæmpe Bjørneklo, Rynket Rose, Kæmpe-pileurt, Japansk Pileurt, Gyvel, Bjerg-fyr, Glansbladet Hæg, Rød Hestehov, Kanadisk Gyldenris, Sildig Gyldenris, Bynke -ambrosia, Pastinak og Vandpest.