click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til Helhedsplan17 ved at benytte formularen nedenfor, hvor du også kan vedhæfte billede, kort og tekst. Du bedes venligst oplyse en emailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar. 

Du har også mulighed for at sende dine kommentarer til helhedsplan@jammerbugt.dk eller med posten til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro mrk. "Helhedsplan17".

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Logo
Helhedsplan17
Vær med!
Naturbeskyttelse

Du er her: Retningslinjer Naturbeskyttelse Bekæmpelse af invasive arter Definition af invasive arter

Definition af invasive arter

De planter og dyr, der i dag findes i Danmark, kan deles i to grupper - hjemmehørende eller introducerede arter. De hjemmehørende arter er naturligt indvandret af sig selv. Arter, der ikke er indvandret naturligt til landet, men som bevidst er indført eller tilfældigt slæbt ind af mennesker, kaldes introducerede arter. Nogle af de introducerede arter kan volde skade, f.eks. ved at fortrænge de planter og dyr, der oprindeligt er hjemmehørende i Danmark. Disse arter er uønskede i den danske natur og kaldes invasive arter.

Eksempler på invasive plantearter: Kæmpe Bjørneklo, Rynket Rose, Kæmpe-pileurt, Japansk Pileurt, Gyvel, Bjerg-fyr, Glansbladet Hæg, Rød Hestehov, Kanadisk Gyldenris, Sildig Gyldenris, Bynke -ambrosia, Pastinak og Vandpest.