click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til Helhedsplan17 ved at benytte formularen nedenfor, hvor du også kan vedhæfte billede, kort og tekst. Du bedes venligst oplyse en emailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar. 

Du har også mulighed for at sende dine kommentarer til helhedsplan@jammerbugt.dk eller med posten til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro mrk. "Helhedsplan17".

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Logo
Helhedsplan17
Vær med!
Landskab og geologi

Du er her: Retningslinjer Landskab og geologi Lysforurening

Lysforurening

9.3 Lysforurening

Stærk lysudsendelse i form af dominerende lysreklamer, lysende vartegn, projektører og lignende må ikke etableres i det åbne land.

Redegørelse

Naturbeskyttelseslovens § 21 indeholder et forbud mod lysreklamer i det åbne land. Det skyldes, at lys fra kraftige lyskilder kan genere og ødelægge oplevelsen af natur- og landskabsværdierne. I de senere år er der set en tendens til, at lyskanoner og belysning af siloer, store husgavle, kirker, træer og lignende breder sig i det åbne land som vartegn og indirekte reklamer for virksomheder og institutioner.

Ifølge Færdselslovens § 99 kan Politiet af trafiksikkerhedsmæssige grunde forlange, at generende lys afskærmes eller fjernes.

Der skal tages stilling til lysforurening i forbindelse med etablering af lys på ridebaner, ved fiskeparker og anvendelse af lysstriber i loftet på halbyggerier i det åbne land. Desuden ved anvendelse af belysning i sommerhusområder, belysning af P-pladser ved fx golfbaner og ved vindmøller.

Ved belysning af trafikanlæg skal det vurderes, om belysningen medfører lysforurening, og hvordan denne eventuelt begrænses.

Retningslinjen har særlig betydning i de øde og højt prioriterede landskaber og natur- og kulturmiljøer, men også i det almindelige landbrugsland.