click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til Helhedsplan17 ved at benytte formularen nedenfor, hvor du også kan vedhæfte billede, kort og tekst. Du bedes venligst oplyse en emailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar. 

Du har også mulighed for at sende dine kommentarer til helhedsplan@jammerbugt.dk eller med posten til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro mrk. "Helhedsplan17".

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Logo
Helhedsplan17
Vær med!
Kystnærhedszonen

Du er her: Retningslinjer Kystnærhedszonen Tekniske anlæg indenfor kystnærhedszonen

Tekniske anlæg indenfor kystnærhedszonen

11.12 Tekniske anlæg i kystnærhedszonen

Nye, synlige tekniske anlæg bør ikke etableres i kystnærhedszonens område A. Hvis placering i kystnærhedszonen er nødvendig, skal anlæg placeres i område B eller C landværts eksisterende anlæg eller byzone.

Redegørelse

I forbindelse med placering af tekniske anlæg skal der tages særlige hensyn til kystnærhedszonen. Om tekniske anlæg gælder ifølge Planloven, at der skal være en særlig planlægnings­mæssig eller funktionel begrundelse for placering i kystnærhedszonen.

Sikring af kysternes landskabelige værdi varetages blandt andet ved, at der normalt ikke meddeles landzonetilladelse til tekniske anlæg i kystnærhedszonens område A. Retningslinjerne om kystnærhedszonen ses her.