click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til Helhedsplan17 ved at benytte formularen nedenfor, hvor du også kan vedhæfte billede, kort og tekst. Du bedes venligst oplyse en emailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar. 

Du har også mulighed for at sende dine kommentarer til helhedsplan@jammerbugt.dk eller med posten til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro mrk. "Helhedsplan17".

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Logo
Helhedsplan17
Vær med!
Kystnærhedszonen

Du er her: Retningslinjer Kystnærhedszonen Offentlighedens adgang

Offentlighedens adgang

11.4 Offentlighedens adgang

Planlægning og administration inden for kystnærhedszonen skal sikre, at offentlighedens adgang til og langs kysten opretholdes og forbedres på et bæredygtigt grundlag.

Redegørelse

Der planlægges for at sikre og forbedre adgangen til og langs kysten. Det drejer sig særligt om sommerhusområderne og de meget benyttede badestrande ved Blokhus, hvor der kan være behov for forbedring af adgangs- og parkeringsforholdene. Ved denne planlægning skal indgå elementer som badevands- og strandkvalitet, natur- og kulturværdier, oplevelsesmuligheder, eksisterende stinet, parkeringsforhold og støttepunkter og tilslutningen til det overordnede vej- og stinet.