click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til Helhedsplan17 ved at benytte formularen nedenfor, hvor du også kan vedhæfte billede, kort og tekst. Du bedes venligst oplyse en emailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar. 

Du har også mulighed for at sende dine kommentarer til helhedsplan@jammerbugt.dk eller med posten til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro mrk. "Helhedsplan17".

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Logo
Helhedsplan17
Vær med!
Kystnærhedszonen

Du er her: Retningslinjer Kystnærhedszonen Ferie- og fritidsanlæg indenfor kystnærhedszonen

Ferie- og fritidsanlæg indenfor kystnærhedszonen

11.11 Ferie- og fritidsanlæg indenfor kystnærhedszonen

Ferie- og fritidsanlæg kan kun placeres inden for kystnærhedszonen, hvis det sker ud fra sammenhængende turistpolitiske overvejelser, eller såfremt anlægget ikke er af regional betydning og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser. 

Redegørelse

Der gælder særlige forhold for planlægning af ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen. De nordjyske kyster er i deres udstrækning og variation enestående i Europa. Et særkende er, at det trods en stor og stadig voksende rekreativ udnyttelse er lykkedes at friholde betydelige dele af kysten for intensiv bebyggelse. For at bevare dette, fastslås det, at kystnærhedszonen som hovedregel skal friholdes for nye ferie- og fritidsanlæg. Dog kan der placeres nye anlæg i kystnærhedszonen, hvis det sker som led i en samlet rekreativ planlægning, der dokumenterer, dels at der er behov for det pågældende anlæg, dels at det er funktionelt nødvendigt at placere det i kystnærhedszonen. Endelig skal det dokumenteres, at landskabs-kulturmiljø- og naturbeskyttelsesinteresserne ved kysten samt offentlighedens adgang tilgodeses. Kystnærhedszonen ses på kortet og omfatter Vestkysten, Limfjorden og Vejlerne.