click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til Helhedsplan17 ved at benytte formularen nedenfor, hvor du også kan vedhæfte billede, kort og tekst. Du bedes venligst oplyse en emailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar. 

Du har også mulighed for at sende dine kommentarer til helhedsplan@jammerbugt.dk eller med posten til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro mrk. "Helhedsplan17".

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Logo
Helhedsplan17
Vær med!
Kystnærhedszonen

Du er her: Retningslinjer Kystnærhedszonen Definition vedr. kystnærhedszonen

Definition vedr. kystnærhedszonen

Kystnærhedszonen omfatter landzone og sommerhusområder indtil tre kilometer fra kystlinjen. Byzonearealer nærmere end tre kilometer fra kystlinjen er ikke omfattet af bestemmelserne. 

Jammerbugt Kommunes kyststrækning er cirka 50 km lang.

Kystnærhedszonen opdeles i tre områdetyper:

Kystlandskab - Område A
er ubebyggede kystområder, der i princippet friholdes for byggeri og anlæg.

Kystlandskab - Område B
er kystområder, hvor der efter nuværende eller yderligere planlægning kan etableres byudvikling, ferie- og fritidsanlæg og tekniske anlæg.

Kystlandskab - Område C
er kystområder uden markante landskabs- og naturinteresser og som hovedregel uden visuel forbindelse med kysten. Der kan her ske begrundet anvendelse efter kommuneplanens generelle retningslinjer for benyttelse og beskyttelse af det åbne land, forudsat at det er planlægningsmæssigt eller funktionelt begrundet.


Ingen af de tre områdetyper kan administreres mere lempeligt end kystzonebestemmelserne i Planloven angiver.