click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til Helhedsplan17 ved at benytte formularen nedenfor, hvor du også kan vedhæfte billede, kort og tekst. Du bedes venligst oplyse en emailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar. 

Du har også mulighed for at sende dine kommentarer til helhedsplan@jammerbugt.dk eller med posten til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro mrk. "Helhedsplan17".

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Logo
Helhedsplan17
Vær med!
Fritidsformål

Du er her: Retningslinjer Fritidsformål Hoteller

Hoteller

5.3 Hoteller i kystnærhedszonen

Etablering af nye hoteller og nedlæggelse af eksisterende hoteller skal ske ud fra "Sammenhængende turistpolitiske overvejelser".

Redegørelse

I Jammerbugt Kommune er der otte hoteller indenfor kystnærhedszonen.

Der er i den seneste planperiode opført ét nyt hotel i kystnærhedszonen. Det nye hotel er placeret i Blokhus By.

Der har gennem de seneste år været meget fokus på, at flere af kommunens hoteller og feriecentre har haft svært ved at få en bæredygtig økonomi, der gør dem i stand til at gennemføre den nødvendige vedligeholdelse og tilpasse deres faciliteter til den ændrede efterspørgsel, der er på turistområdet.

I de foregående planperioder har Kommunalbestyrelsen taget konsekvensen af denne udvikling ved at tillade, at Hotel Nordsøen, Hotel Bellevue og Grønhøj Strand Feriecenter fik mulighed for at ændre status fra hotel til henholdsvis helårsboliger og sommerhuse.

Hvis eksisterende feriehoteller i kystnærhedszonen eller i udviklingsområderne omdannes til individuelt ejede sommerboliger, og det ikke følger af et udstedt landsplandirektiv, vil en sådan omdannelse være sidestillet med nyudlæg af sommerhusgrunde, og vil dermed i strid med reglerne om udlæg af sommerhuse i kystnærhedszonen.

Ved eksisterende ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen, f.eks. ved campingpladser, skal der tænkes på tværs af overnatningsmuligheder og evt. muliggøre etablering af vandrerhjem eller hoteller i forbindelse med allerede eksisterende ferie- og fritidsanlæg. På denne måde fremtidssikres de allerede eksisterende ferie- og fritidsanlæg.

Udviklingen af ferie- og fritidsanlæg (herunder campingpladser) i kystnærhedszonen skal ske, så det ikke forringer oplevelsen af kystlandskabet. Udvidelsesarealerne og tæt bebyggelse skal som udgangspunkt ligge bag eksisterende anlæg (i forhold til kysten), og placeres således, at det ikke visuelt ses fra kysten.