click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til Helhedsplan17 ved at benytte formularen nedenfor, hvor du også kan vedhæfte billede, kort og tekst. Du bedes venligst oplyse en emailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar. 

Du har også mulighed for at sende dine kommentarer til helhedsplan@jammerbugt.dk eller med posten til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro mrk. "Helhedsplan17".

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Logo
Helhedsplan17
Vær med!
Fritidsformål

Du er her: Retningslinjer Fritidsformål Fritidshavne

Fritidshavne

5.11 Fritidshavne

Jammerbugt Kommune har tre havne. Kommunen er positive overfor moderate udvidelser af de tre havne. 

Redegørelse

De eksisterende havne ligger alle ved mindre byer. Havne er velforsynede med servicefaciliteter, men der er stadig brug for kvalitetsforbedringer, information og lignende, der både vil kunne bruges som et middel til sæsonforlængelse, og til at gæstesejlere i højere grad føler sig velkomne.

I 2017 udarbejder Jammerbugt Kommune i tæt samspil med lokalsamfundene langs Limfjorden en Masterplan for Limfjordsområdet, der skal kortlægge de rekreative, turisme- og bosætningsmæssige potentialer ved Limfjorden. Masterplan Limfjordslandet skal være være medvirkende til et godt afsæt for at igangsætte initiativer, der kan bidrage til en positiv udvikling i Limfjordsområdet.

Jammerbugt Kommune er positive overfor en moderat udvidelse af kapaciteten. Her er det nødvendigt at være opmærksom på, at Attrup Havn ligger i et internationalt naturbeskyttelsesområde (Ramsarområde, EF-fuglebeskyttelsesområde samt Habitatområde).