click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til Helhedsplan17 ved at benytte formularen nedenfor, hvor du også kan vedhæfte billede, kort og tekst. Du bedes venligst oplyse en emailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar. 

Du har også mulighed for at sende dine kommentarer til helhedsplan@jammerbugt.dk eller med posten til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro mrk. "Helhedsplan17".

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Logo
Helhedsplan17
Vær med!
Detailhandel

Du er her: Retningslinjer Detailhandel Turistattraktioner mv.

Turistattraktioner mv.

2.7 Turistattraktioner mv.

I tilknytning til fritliggende turistattraktioner, tankstationer, stadioner og lign., der ligger udenfor de afgrænsede bymidter, kan der udlægges arealer til butikker.

Maksimalstørrelsen for den enkelte butik er 500 m².

Redegørelse

Planloven giver mulighed for, at der i byer udenfor bymønstret samt i tilknytning til tankstationer, stadioner, friliggende turistattraktioner af regional betydning og lign. kan etableres enkeltstående butikker. Der kan etableres butikker til brug for de kunder, der i øvrigt benytter anlægget på grund af dets primære funktion. Maskimalstørrelsen for butikker af denne type er 500 m² for dagligvarebutikker og 300 m² for udvalgsvarebutikker.

Den maksimale butiksstørrelse kan ved større fritliggende turistattraktioner overstige de fastsatte grænser. Dette kræver en konkret planlægning. Attraktionen skal fungere som en selvstændig funktion, hvor turistfunktionen, inklusive eventuelle butikker, udgør en enhed. Butikker i forbindelse med turistattraktioner skal alene servicerer stedets kunder, og være sekundære i forhold til stedets primære funktion.