click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til Helhedsplan17 ved at benytte formularen nedenfor, hvor du også kan vedhæfte billede, kort og tekst. Du bedes venligst oplyse en emailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar. 

Du har også mulighed for at sende dine kommentarer til helhedsplan@jammerbugt.dk eller med posten til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro mrk. "Helhedsplan17".

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Logo
Helhedsplan17
Vær med!
Byer og byudvikling

Du er her: Retningslinjer Byer og byudvikling

Byer og byudvikling

Dette afsnit indeholder principper for lokalisering af afgørende funktioner som offentlig service, detailhandel, arbejdspladser, boliger og dermed byvæksten generelt set. 

Byudviklingen sker i de 8 største byer med mange parcelhuse. Disse byer rummer velfungerende parcelhusområder og bykerner med butikker, service, kollektiv trafik og et bredt udbud af lejeboliger. Det er Aabybro, Fjerritslev, Pandrup, Brovst, Kaas, Biersted, Nørhalne og Gjøl. Disse byer skal være børnevenlige, pæne og attraktive, så de kan danne en tryg base for familier. Der skal være gode rammer for at pendle til arbejdspladser og fritidsinteresser. Jf. politikken "Attraktiv bosætningskommune".

Byudvikling foregår både ved omdannelse og fornyelse af eksisterende byområder, og ved udlæg af nye områder til bebyggelse i byernes kant. Den gode byudvikling sikrer løbende udbygning og vedligeholdelse af byernes kvaliteter, samtidigt med at byernes udvidelse sker i overensstemmelse med interesserne for bl.a beskyttelse af grundvand, kystnærhedszonen, naturen samt udnyttelse af råstofressourcer.