click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til Helhedsplan17 ved at benytte formularen nedenfor, hvor du også kan vedhæfte billede, kort og tekst. Du bedes venligst oplyse en emailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar. 

Du har også mulighed for at sende dine kommentarer til helhedsplan@jammerbugt.dk eller med posten til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro mrk. "Helhedsplan17".

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Logo
Helhedsplan17
Vær med!
Torslev - Attrup

Du er her: Rammer Torslev - Attrup

Torslev - Attrup


Torslev-området omfatter en del af Torslev sogn, idet den nordligste del af sognet, Skovsgaard by, er beskrevet under Skovsgaard området. Området grænser op til Øland, Brovst, Skovsgård, Skræm og Trekroner. 

Områdets betydning for Jammerbugten

Torslev og Attrup rummer en forhistorie og markerer sig tydeligt inden for visse områder, som aktør på niche-områder, som gør området interessant og til et godt eksempel for andre landdistrikter.

Torslev og Attrup er to landsbyer beliggende i pæn afstand fra overordnet infrastruktur, men med en rig forhistorie i kraft af at området tidligere har ligget tæt ved datidens infrastruktur - vandvejene.

Beliggenheden ved fjorden og på afgrænsningen mellem lavland og bakkeøer gør mange af områdets bebyggelser attraktive i form af udsigtsmuligheder over "Limfjordslandet".

Torslev i tal

Torslev-området har en befolkningstæthed på 22 indbyggere pr. km². Indbyggertallet i Torslev sogn er faldet fra ca. 1.200 omkring 1975-1980 til nu ca. 950 indbyggere i selve sognet. Til- og fraflytningen er årlig på 2-3% af befolkningen. Der er 47% kvinder og 53% mænd. 

Torslev-området er på 26 km², der er 528 borgere og 253 boliger. Husstandsstørrelsen er på 2,1.

Torslev landsby har 140 beboere og 69 boliger. I løbet af de seneste 12 år er der opført én bolig, og der er kondemneret enkelte ejendomme.

Attrup landsby har 66 beboere og 36 boliger. Der er ikke opført nye boliger i løbet af de seneste 12 år, men der er mulighed for at opføre nye boliger.

Offentlig og privat service

Den offentlige service består overvejende af kirker, spejderhytter, forsamlingshuse og lignede. Ved havnen i Attrup findes et nyere forsamlingshus/sejlklub, som er udlejet som gourmet-restaurant. I området findes endvidere kirker og forsamlingshus til fremme af foreningslivet. Lystbådehavnen har betydning med aktiviteter ved Limfjorden, og tiltrækker borgere fra et stort opland. Der er sejlklub i Attrup, men ellers er foreningslivet især lokaliseret i Skovsgaard omkring skole og multihal.

Området gennemskæres ikke af overordnet infrastruktur, men nord for Torslev er en arealreservation til ny omfartsvej omkring Brovst, Halvrimmen og Arentsminde. Den fastlåser arealanvendelsen for en række ejendomme.

Erhverv og turisme

Torslev og Attrup har i forhold til befolkningsunderlaget et forholdsvist aktivt erhvervsliv med ca. 50 arbejdspladser - og spiller ikke mindst en betydning inden for hotel og restaurationsområdet, hvor Kokkedal markerer sig som en markant aktør, der rækker langt ud over Jammerbugtens grænser. "Råd og Dåd" er en anden aktør i området, som både driver campingplads og en genbrugsbutik. Der er 48 hotelsengepladser og to sommerhuse i området.

Natur, miljø og kulturspor

Alsbjerg er et af de højeste punkter i Jammerbugt Kommune. Ældre kilder fortæller, at skove i Alsbjerg og Kokkedal blev helt nedhugget i 1600-tallet i forbindelse med anlæggelse af skanseanlæg og brug for brændsel. I dag er Torslev sogn et af de mest skovfattige i kommunen, men engang har området været skovklædt.

I Hvisselhøj ved Alsbjerg ligger den mest ejendommelige jættestue, forsynet med to bikamre. Der er et 8 m langt hovedkammer, og bag dette et 4,5 m langt kammer, og bag det et 2 m langt kammer. Det blev udgravet i 1915, hvor man fandt flere flintøkser, ravperler, lerkar og flintdolke. Denne jættestue er helt enestående i landet. I Trinnemose i Torslev sogn er gjort et fund beslægtet med store våbenofringer andre steder i landet, med bronzebeslag til sværdskeder, ringe, øskener og spænder til ridetøj.

Kokkedal har senmiddelalderlige herregårdsbygninger. Kokkedal lyser op over de lave Limfjordsenge med hvide kamgavle og knejsende spir, der rejser over en af de få gamle løvskove i den barske egn. Kokkedal ligger i kystklinten med et indskåret voldsted, hvis skrænter rejser sig stejt af brede vandfyldte grave. Der er lavet dæmninger for at opretholde vandstanden. Kokkedal, der var slægten Banners hjemsted, blev ombygget med høje grundmurede huse omkring 1550 af den fra reformationstiden kendte Erik Eriksen Banner. Af de oprindelige fire fløje er tre bevaret samt rester af voldgrave og dæmningsanlæg. Kokkedals trefløjede hovedbygning fra 1550 og trappetårn fra ca. 1600 og anlæggets tilhørende volgrave er bygningsfredet i 1918.

Torslev dyb er af ejeren af Bratskov Hovedgård og staten afvandet i både 1917 og i 1952. Vejlen ved Oxholm i bunden var allerede forsøgt inddæmmet omkring 1786-1806, udført i 1917-21, og der skete en fornyet tørlægning 1952-59.

Tilgængelig natur

Alsbjerg

Mødesteder

Torslev Forsamlingshus
Attrup Sejlklub
Legeplads ved campingplads i Attrup 

Landdistriktsprojekter

Erfaringsopsamling Råd og Dåd / Skovsgaard Hotel
Samværsplads ved Attrup Camping
Naturstier (spejdere)