click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til Helhedsplan17 ved at benytte formularen nedenfor, hvor du også kan vedhæfte billede, kort og tekst. Du bedes venligst oplyse en emailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar. 

Du har også mulighed for at sende dine kommentarer til helhedsplan@jammerbugt.dk eller med posten til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro mrk. "Helhedsplan17".

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Logo
Helhedsplan17
Vær med!
Klim

Du er her: Rammer Klim

Klim


Klimaområdet omfatter Klim landsby og tilstødende landområde svarende til Klim sogn. Området er delvist orienteret mod Thisted. Planområdet grænser op til V. Thorup, Gøttrup og Fjerritslev planområder. 

Områdets betydning for Jammerbugten

Klim området er eksemplet på et områdets udvikling i tæt sammenhæng med de naturgivne forhold. Undergrunden med meget kridt gav tidligere basis for kalkovnsdrift, inddæmninger i forhold til større landbrugsarealer mv., og er en vigtig del af områdets kulturarv.

Klim i tal

Klim-området har en befolkningstæthed på 18 indbyggere pr. km². Befolkningstallet i Klim har varieret en del siden 1970’erne, dog med en faldende tendens siden 2002. Til og fraflytningen er årligt på 3-4% af befolkningen. Der er 52% kvinder og 48% mænd.

Området omkring Klim er på 41 km², og der bor ialt 690 beboere i 307 boliger i området. Husstandsstørrelsen er på 2,2.

Klim by har 551 beboere og 230 boliger.  Der er i løbet af de seneste 12 år opført enkelte parcelhuse. De hidtidige udlæg til boligbebyggelse rummer mulighed for 25 boliger fordelt på flere forskellige lokaliteter.

Offentlig og privat service

Der er alle typer af offentlig og privat service i området, idet der især er en høj andel af undervisningsareal, daginstitutioner, kultur og idrætsareal. Thorup-Klim skole har ca. 92 elever på klassetrin 0. - 6. klasse. Der er børnehave og fritidsdelen Storkereden ved skolen. Der er endvidere Klim Friskole, der har ca. 70-80 elever og privat institution til vuggestue, børnehave og SFO. I Klim findes også et ældrecenter. Klim er kendt for Thorup-Klim hallen, Klim frikirke og friskole, som vidner om en god foreningskultur.

Området omkring Klim gennemskæres af landeveje til både Hanstholm og Thisted. Klim har også tidligere været stationsby, og derfor har banestien et forløb gennem området og er delvist befæstet som cykelsti. Nordsøstien gennemskærer også området ved den tidligere kongevej.

Erhverv og turisme

Klim har et erhvervsliv, hvor især landbrug og hoteller, restauranter spiller en rolle i forhold til kommunens samlede erhvervsliv. Klim Strand er udpeget som nyt ressort område, og området er med sin 4 stjernede campingplads et fyrtårn for kommunen. Der er 54 sengepladser og 14 sommerhuse i området. Området rummer ialt ca. 140 arbejdspladser.

Natur, miljø og kulturspor

Limsten og blegekridt ses i Klim Bjerg og ved Bulbjerg. I området ligger kalksten nær overfladen, og ved Klim Bjerg har det været muligt at save kalken ud til bygningssten. Det vidner de mange oprindelige limstenshuse om. Klim kalkværk og kalkovn på Klim Strandvej er fredet i 1997.

Ved Klim findes rester af den gamle kongevej, der har været den ældste hovedvej, som kongerne anvendte, når de skulle gennem de vestvendsysselske sogne, f.eks. hvis de skulle til sysseltinget, der lå ved Hjørring. Nordsøstien følger dele af den tidligere kongevej.

Der er noteret stærke religiøse vækkelser i Klim i slutningen af 1800-tallet. I den grundtvigianske vækkelses spor anlagdes rundt om i sognene forsamlingshuse, som blev centre for et rigt folkeligt arbejde. Der oprettedes enkelte frimenigheder og adskillige højskoler, hvoraf nogle kun virkede i kort tid. Kendt er grundvigske frimenigheder i Klim og friskoler ligeledes i Klim, Skovsgård samt ungdomsskoler i Fjerritslev (Skerping og Aabybro).

Sønderskoven syd for Klim er et lystanlæg, som i kraft af sin alder rummer værdifulde arter og planter, som er meget sjældne i Jammerbugten.

Tilgængelig natur

Sønderskoven syd for Klim
Klim kalkovn og omgivelserne

Mødesteder

Klim Forsamlingshus
Klim Skole
Thorup-Klim Hallen
Legeplads
Torv

Landdistriktsprojekter

Klim forsamlingshus