click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til Helhedsplan17 ved at benytte formularen nedenfor, hvor du også kan vedhæfte billede, kort og tekst. Du bedes venligst oplyse en emailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar. 

Du har også mulighed for at sende dine kommentarer til helhedsplan@jammerbugt.dk eller med posten til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro mrk. "Helhedsplan17".

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Logo
Helhedsplan17
Vær med!
Hune - Blokhus

Du er her: Rammer Hune - Blokhus

Hune - Blokhus


Hune-området omfatter byerne Hune og Blokhus samt omgivende landområder, der rummer hovedparten af Hune sogn. Området er også orienteret mod nord i retning mod Løkken og Hjørring, og det har tidligere hørt sammen med Hjørring amt. Området grænser op til Moseby-Rødhus, Pandrup og Saltum. 

 

Områdets betydning for Jammerbugten

Området har en vigtig rolle for Jammerbugtens indsats vedr. turisme, både mht. overnatningsmuligheder i form af sommerhuse, campingpladser og hoteller - samt med hensyn til turistattraktioner. Der skal arbejdes med at fortætte Blokhus og gøre de offentlige rum samt byfunktionerne anvendelige både sommer og vinter, så sæsonen kan udvides for de forretningsdrivende. I Hune skal de basale byfunktioner placeres. Områdets status som minidestination skal føre til endnu større samarbejde mellem beboere, foreninger, erhvervsliv og turistaktører i området.

Hune-Blokhus i tal

Hune-området har en befolkningstæthed på 39 indbyggere pr. km². Befolkningstallet er siden 1970’erne steget jævnt fra knap 1.000 borgere til nu ca. 1.300. Der forventes en stigning i befolkningstallet i de kommende 12 år. Tilflytningen er på 11% om året og fraflytningen er årligt på 9% af befolkningen. Der er 50% kvinder og 50% mænd.

Hune-området er på 34 km², der er 1.366 beboere og 933 boliger. Husstandsstørrelsen er på 1,5 og området rummer en høj andel af ubeboede boliger. Der er i løbet af de seneste 12 år opført 158 boliger, fordelt med 94 parcelhuse, 46 rækkehuse og resten etageboliger. Der er opført ca. 13 boliger pr. år.

Hune by har 597 beboere og 362 boliger. Der er i løbet af de seneste 12 år opført 66 boliger, fordelt med 44 parcelhuse og 22 rækkehuse - svarende til at der er opført ca. 5 boliger pr. år. Der er mulighed for at opføre endnu ca. 114 boliger i Hune by. I Hune er plejecentret også ombygget i de seneste 12 år med renovering af 18 etageboliger. Der er udarbejdet et visionskatalog for Hune med principper for udvikling af byen.

Blokhus by har 320 beboere og 410 boliger, og det betyder at mange af boligerne står tomme. Der er i løbet af de seneste 12 år opført 65 nye boliger, hhv. 41 parcelhuse og 24 rækkehuse, ialt ca. 5 boliger pr. år. Der er alene mulighed for at opføre endnu 6 boliger i de hidtidige udlæg til boliger. Der arbejdes på at fortætte bymidten jf. det udarbejdede visionskatalog for Blokhus.

Det skal bemærkes, at det angivne antal opførte boliger er nyopførte og tilflyttede boliger. Der er i både Hune og Blokhus opført langt flere boliger, men de er endnu ikke beboet og må formodes at blive benyttet som helårsbolig nr. 2 for ejerne. Der er eksempelvis opført 14 utilflyttede boliger i Hune og 103 utilflyttede boliger i Blokhus. Det ses også af den høje andel af ubeboede boliger og en lille husstandsstørrelse.

Offentlig og privat service

Der er alle typer af offentlig og privat service i området, idet der især er en høj andel af kulturareal, og en forholdsvis lav andel af undervisning- og daginstitutionsareal. Det har sammenhæng med at skolen i området findes i Saltum. I Hune er en privat børnehave og et plejecenter. på Blokhus torv er et tidligere bowlingcenter omdannet til andre formål i overensstemmelse med visionskatalog for Blokhus.

Der er planlagt en ny vejforbindelse til stranden. Området betjenes af cykelsti samt Nordsøstien og kyststien "sti 100" går gennem området.

Erhverv og turisme

Blokhus har et erhvervsliv, hvor især kontor og administration spiller en rolle i forhold til kommunens samlede erhvervsliv. Men også områdets ferieaktiviteter med hoteller, turistattraktioner og ferielejligheder spiller en rolle i forhold til kommunens samlede erhvervsliv. Der er over 3.000 sommerhuse i området (38% af kommunens sommerhuse), et stort antal hotelsengepladser og feriekoloni. Erhvervsaktiviteterne er tydeligt knyttet sommerhalvåret, og der arbejdes på at udvide sæsonen. Området rummer ca. 720 arbejdspladser.

Natur, miljø og kulturspor

Blokhus er en udpræget turistby. Den historie, der oftest fortælles om byen, er om skudehandelen. Der blev drevet skudehandel tilbage til i hvert fald 1772, hvor skudehandler Svend Bondrup opførte ”Kancelligården”, og i 1800 begyndte Morten Brix at drive skudehandel fra den nuværende ”Strandingskroen”. J.C. Klitgaard har også drevet handel herfra i midten af 1800-tallet.

Kysten er på disse steder rykket 300 m tilbage i løbet af de sidste 150 år, engang var her høje skrænter ud mod havet, og under sandet ligger god muld. I Hune sogn skulle der i det 16.-17. århundrede være en hel bebyggelse, der er begravet i ”sandhavet” som følge af sandflugt. Ved Hunetorp i udkanten af Blokhus Plantage har arkæologer under flyvesandet fundet tomter af en landsby fra 1600 tallet, og derunder igen spor af middelalder og oldtidsbebyggelse.

I Hune kirkes våbenhus ses en runesten, ”Hunestenen”, der er en ret anselig, rejst af tre sønner, Hove, Thorkel og Thorbjørn efter deres fader Runulf den Rådsnilde. Tingstedet for Hvetbo Herred skulle i middelalderen have ligget lidt nordvest for Hune Kirke. Det blev flyttet til Saltum fra 1600, hvorefter det i en periode fra 1688-1844 lå i Blokhus, hvorefter det blev flyttet til Pandrup i 1891.

I 1680 fik Blokhus ret til at handle med indført norsk tømmer og udføre korn mod at angive varerne for nærmeste toldsted. De måtte købe korn, rug og mel af landboerne til udførsel til Norge og indføre trælast, kalk og sten fra Norge. Senere i 1687 blev det også tilladt at udføre brændevin, flæsk og kød, ost og smør. Fra Norge indførtes også tjære, potaske, egebark, jern, salt mv., som egentlig ikke var tilladte varer. Fra Tversted til Slettestrand fortoldedes i 1669 65 skuder, der formodes at være norsk ejede. Fra 1680 indkøbte vendelboerne selv skuder, overvejende i Norge. Blokhus blev sammen med Løkken til betydelige handelspladser. I Norge blev samtlige danske kystpladser kaldt ”Nordstrand”. Fra 1826 belv der også optaget skudehandel til England, Hamburg, Antwerpen, Riga og Stettin, der fik stor betydning for vareomsætningen. Ålborgs købmandslav klagede i 1836 over toldbetjeningen af skudehandlen, da man mente at kun 1/10 af varerne blev toldbehandlet. Smugleriet blomstrede, og da Norge havde stort behov for proviant kunne alt afsættes. Fra 1871, da jernbanen kom til Vendsyssel og stationsbyerne begyndte at vokse frem, aftog vestkystens skudehandel, og de norske småskuder ophørte med at sælge træ til Blokhus m.fl.. Skudefarten ophørte i Blokhus i 1885. I Blokhus by er strandingskroen fra 1838-44 og kancelligården fra 1600-tallet bygningsfredet.

Blokhus plantage blev anlagt i 1895 efter at Hedeselskabet blev oprettet i 1866. Turen fra Aalborg til Blokhus bærer præg af veje, der er anlagt som efter en lineal, der er anlagt over et steppelandskab, men selv om egnen bag klitrækkerne for nogle fremstår som ”kedelig”, har den dog sit trylleri.

Tilgængelig natur

Blokhus klitplantage

Mødesteder

Hune Friskole
Blokhus torvet
Gateway 

Landdistriktsprojekter

Strandcenteret
Fiskernes hus
Drejebog ildsjæle Blokhus
Blokhusegnen på to hjul
Busskur ved Hune Skole
Gadelys mellem Hune og Blokhus