click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til Helhedsplan17 ved at benytte formularen nedenfor, hvor du også kan vedhæfte billede, kort og tekst. Du bedes venligst oplyse en emailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar. 

Du har også mulighed for at sende dine kommentarer til helhedsplan@jammerbugt.dk eller med posten til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro mrk. "Helhedsplan17".

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Logo
Helhedsplan17
Vær med!
Generelle rammer

Du er her: Rammer Generelle rammer

Generelle rammer

Etageantal
På et byggeri i 1½ etage må trempelhøjden ikke overstige 1,25 m. Er trempelhøjden over 1,25 m anses byggeriet som 2 etager. Trempelhøjden er afstanden fra overkant gulvet i tagetagen til overkant tagspær.

På et byggeri med udnyttet tagetage, svarende til ½ etage, må kviste ikke udgøre mere end 50 % af taglængden. Udgør kviste mere end 50 % af taglængden anses tagetagen for en hel etage.

Ved åben-lav bebyggelse gælder, når ikke andet er angivet, følgende
Grunde skal have et grundareal på min. 700 m². Den bebyggelige del af grunden ekskl. evt. adgangsareal skal udgøre min. 600 m².

Dobbelthuse kan ikke opføres på grunde mindre end 800 m².

Ved tæt-lav bebyggelse gælder, når ikke andet er angivet, følgende
Grunde udlagt til tæt-lav bebyggelse skal for hver boligenhed have et grundareal på min. 200 m² ekskl. eventuel adgangsvej og inkl. eventuel andel af fællesareal.