click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til Helhedsplan17 ved at benytte formularen nedenfor, hvor du også kan vedhæfte billede, kort og tekst. Du bedes venligst oplyse en emailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar. 

Du har også mulighed for at sende dine kommentarer til helhedsplan@jammerbugt.dk eller med posten til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro mrk. "Helhedsplan17".

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Logo
Helhedsplan17
Vær med!
Arentsminde

Du er her: Rammer Arentsminde

Arentsminde


Arentsminde-området udgør den østligste del af Langeslund sogn. Området er nabo til områderne Halvrimmen mod vest, Øland mod syd, Birkelse-Ryaa mod øst og Tranum mod nord. De nærmeste byer er Halvrimmen og Birkelse, som er forbundet med hovedvej A11.

Områdets betydning for Jammerbugten

Arentsminde er et godt eksempel på en vejby, som er blomstret op ved en kirke og station i løbet af de seneste 100 år. Området ligger inden for pendlingsoplandet, og den har mulighed for en positiv udvikling ved genopretning af Ulvedybet og etablering af en omfartsvej, så den gennemkørende trafik gennem byen kan ophøre.

Arentsminde by er præget af megen gennemgående trafik, og med flotte kig mod Limfjordslandet mellem boligerne.

I planlægningen vil det være vigtigt at opretholde åbne ubebyggede parceller på den sydlige del Arentsminde, så der fortsat er flotte kig til Ulvedybet fra hovedgaden.

Der er dialog om en omfartsvej omkring Arentsminde, Halvrimmen og Brovst med Vejdirektoratet. Der er desuden fokus på fortsat udvikling af Arentsminde Kulturcenter.

Arentsminde i tal

Arentsminde-området en befolkningstæthed på 47 indbyggere pr. km². Folketallet i Langeslund sogn har haft en tydelig faldende tendens i årene fra 1980, hvor det var på omkring 1660, til nu ca. 1.580 indbyggere. Til- og fraflytningen er årligt på 5% af befolkningen. Der er 49% kvinder og 51% mænd.

Arentsminde-området er på 13 km² og der er 614 beboere og 267 boliger. Husstandsstørrelsen er på 2,3.

Arentsminde by har 416 beboere og 188 boliger. Der er i de seneste 12 år opført fire boliger i området. Der er mulighed for at opføre 45 boliger i de eksisterende udlæg til boligformål.

Offentlig og privat service

Området hører under Brovst skoledistrikt, hvor der i Halvrimmen er 0.-3. klasse og 4.-9. klasse i Brovst. Der er private pasningstilbud med legestue på den tidligere Langeslund Skole. I Arentsminde er der et godt foreningsliv for alle aldersgrupper og vilje til at samarbejde med andre lokalsamfund. Der er en idrætsplads midt i Arentsminde samt foreningsaktiviteter på den tidligere Langeslund Skole og en rideskole. Der er etableret en ny legeplads, en pentanquebane og et aktivt kirkeliv via ”Huset”.

Landevej A11 går gennem Arentsminde by, og der arbejdes på at få etableret en omfartsvej syd for Arentsminde, Halvrimmen og Brovst. Arealreservationen syd for Arentsminde binder arealanvendelsen i årene frem. Banestien har et forløb gennem byen, men den er ikke pt. tilgængelig som stiforbindelse. Fjerritslevbanen havde en stationsbygning i Arentsminde.

Erhverv og turisme

Arentsminde har en lille erhvervsprofil, hvor det primært er landbrug som ligger højere end gennemsnittet for kommunens lokalområder. Erhvervslivet består af virksomheder som Chrisko Stål, J.P. Transport og to tagdækkere. Der er ca. 60 arbejdspladser i området. Ved etablering af en omfartsvej og med en beliggenhed inden for pendlingsoplandet kan muligheder for alternativ anvendelse af ledige landbrugsbygninger være et udviklingsområde. Der er ingen hoteller eller ferieboliger registreret i området. 

Natur, miljø og kulturspor

Ulveskoven beliggende ved afgrænsningen mod Birkelse-Ryaa har været et yndet udflugtsmål, og da Fjerritslevbanen blev benyttet var der et lille trinbræt ved Ulveskoven. Ulvedybet beliggende syd for Arentsminde er beskrevet under lokalområde Øland.

Det kan dog næves, at Ulvedybet er en af Nordjyllands bedste fuglelokaliteter hvad angår vadefugle, men der er også rovfugle, der raster og fouragerer i den lavvandede vejle med holme, rørskove og fugtige enge.

Langeslund Kirke og det tidligere mejeri, som er een markant bygning, udgør et miljø, der vidner om andelstiden.

Tilgængelig natur

Ulveskoven
Skoven

Mødesteder

Multihus på tidl. Langeslund skole
Idrætspladsen
Arentsminde Cafeteria
”Huset”

Landdistriktsprojekter

Lege- og aktivitetsplads