Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 02.T1

02.T1 - Vindmøller Klim FjordholmeAnvendelse generelt
Tekniske anlæg

Anvendelse specifik
Vindmølleanlæg

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Klim

Anvendelse
Vindmøller med tilhørende anlæg.

Områdets anvendelse
Minimum 22 ens vindmøller. Minimum 66 MW. Højde op til 150 meter.

Gælder for hele kommunen?
Nej

MEGAWATT
66

Klim

Lokalplaner inden for området:
02-001 (vedtaget)

Status: Vedtaget