Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 29.R2

29.R2 - Skov og sø ved SøvejPlannummer
29.R2

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Rammeområdet ligger nord for Nørhalne. Området kan anvendes til naturområde

Bebyggelsens omfang
Området friholdes for bebyggelse, bortset fra mindre bygninger (f.eks. toiletter) i forbindelse med områdets anvendelse som naturområde

Zonestatus
Landzone

Nørhalne

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget