Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 29.R2

29.R2 - Skov og sø ved SøvejAnvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Nørhalne

Områdets anvendelse
Rammeområdet ligger nord for Nørhalne. Området kan anvendes til naturområde

Bebyggelsens omfang
Området friholdes for bebyggelse, bortset fra mindre bygninger (f.eks. toiletter) i forbindelse med områdets anvendelse som naturområde

Nørhalne

Lokalplaner inden for området:
Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: no pg_hba.conf entry for host "10.89.15.23", user "postgres", database "jammerbugt", SSL on FATAL: no pg_hba.conf entry for host "10.89.15.23", user "postgres", database "jammerbugt", SSL off in /var/www/mygeocloud/apps/viewer/functions.php on line 1821 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/_common/get_overlabs_lp_include.php on line 27 Ingen fundet

Status: Vedtaget