Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 29.O3

29.O3 - Engvej/SøvejAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Nørhalne

Bebyggelsesprocent
10%

Max. bygningshøjde
10 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
5

Områdets anvendelse
Rammeområdet ligger ved Engvej nord for Bakmøllevej. Området kan anvendes til fritidssport herunder hestesport

Bebyggelsens omfang
Området skal afgrænses mod syd af et beplantningsbælte

Nørhalne

Lokalplaner inden for området:
3.09 (vedtaget)

Status: Vedtaget