Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 29.O3

29.O3 - Engvej/SøvejPlannummer
29.O3

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
10%

Max. bygningshøjde
10 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
5

Områdets anvendelse
Rammeområdet ligger ved Engvej nord for Bakmøllevej. Området kan anvendes til fritidssport herunder hestesport

Bebyggelsens omfang
Området skal afgrænses mod syd af et beplantningsbælte

Nørhalne

Lokalplaner inden for området:
3.09 (vedtaget)

Status: Vedtaget