Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 29.O2

29.O2 - Nørhalne StadionAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Plandistrikt
Nørhalne

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
5

Områdets anvendelse
Rammeområdet ligger mellem Bakmøllevej og Gustav Zimmersvej. Området kan anvendes til idrætsplads med tilhørende klubhus, hal ol.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelse og parkering skal placeres i områdets sydlige del.

Nørhalne

Lokalplaner inden for området:
29-001 (vedtaget)
3.04 (vedtaget)

Status: Vedtaget