Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 29.O1

29.O1 - Nørhalne skole og børnehavePlannummer
29.O1

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
12 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet ligger mellem Bygaden og Østmarken. Området kan anvendes til skole, børnehave mm

Bebyggelsens omfang
Idrætspladsen skal afgrænses af et beplantningsbælte mod syd, vest og øst

Nørhalne

Lokalplaner inden for området:
3.09 (vedtaget)

Status: Vedtaget