Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 29.C1

29.C1 - Nørhalne BymidteAnvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Nørhalne

Bebyggelsesprocent
80%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
12 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet ligger langs Bygaden i Nørhalne, området består af boliger og enkelte butikker området må bruges til blandet bolig og erhverv. Se iøvrigt de generelle rammer

Bebyggelsens omfang
For grunde med særlig beliggenhed kan (f.eks. hjørnegrunde eller grunde med en dybde på mindre end 25 m fra vej kan bebyggelsesprocenten øges til 50

Særlige bestemmelser
Den samlede ramme for nye daglig- og udvalgsvarebutikker i Nørhalne er 1.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 1.000 m² for dagligvarer og 500 m² for udvalgsvarer.

Nørhalne

Lokalplaner inden for området:
3.06 (vedtaget)

Status: Vedtaget