Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 29.B2

29.B2 - VadumvejPlannummer
29.B2

Anvendelse generelt
Boligområde

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende syd for Vadumvej. Området kan anvendes til boligformål. Se iøvrigt de generelle rammer

Nørhalne

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget