Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 28.T1

28.T1 - VildmosevandværketAnvendelse generelt
Tekniske anlæg

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Biersted

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Området ligger nord for Biersted. Området kan anvendes til Vandværk

Bebyggelsens omfang
Området afgrænses af et beplantningsbælte.

Biersted

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget